Naše hlavné rozvozové trasy pokrývajú prevažnú časť západného Slovenska od Bratislavy po Trstenú, aj napriek tomu Vás však poprosíme, vopred si potvrdiť emailom, prípadne telefonicky možnosti našich rozvozových kapacít na Vašu adresu dodania s našim ochotným personálom, ktorý Vám rád zodpovie všetky Vaše otázky.

Príjem objednávok sa realizuje v čase do 19:00 s následným doručením tovaru v priebehu 24, najneskôr 48 pracovných hodín – počas víkendov a sviatkov bohužiaľ tovar nedoručujeme. O termíne dodania Vás budeme vopred informovať.

Váš tím POLARFOOD SLOVAKIA s.r.o.

Reklamačné podmienky

 

Reklamačný poriadok:

 1. Odberateľ - kupujúci je povinný si tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení závad je kupujúci povinný tieto ihneď dodávateľovi oznámiť, tzn. chyby vyznačiť a popísať do dodacieho listu a tovar vrátiť späť vodičovi dodávateľa, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu závad potvrdí svojim podpisom.
 2. Za zjavné chyby sa považuje: 
 1. Rozmrazený, nekvalitný tovar
 2. Chýbajúce množstvo oproti dodaciemu listu
 3. Dodanie iného ako objednaného tovaru
 4. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave
 1. Ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru. Oznámenie vád kupujúci ohlási podaním správy o vadách obchodnému zástupcovi alebo predávajúcemu telefonicky, najneskôr do 24 hodín od dodania tovaru, pričom pri reklamácii je nutné uviesť:
 1. Obchodný názov kupujúceho
 2. Druh reklamovaného výrobku
 3. Množstvo reklamovaného výrobku
 4. Dôvod reklamácie, dátum dodania reklamovaného tovaru a číslo dodacieho listu (popr.faktúry)
 1. Vybavovanie reklamácie:
 1. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale výrobku.
 2. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.
 3. V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok:
 • na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodanie náhradného tovaru už nemá pre kupujúceho význam.
 • kupujúci a zástupca predávajúceho sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Pri vybavovaní reklamácie obchodným zástupcom musia byť vystavené 2 kópie reklamačného listu. U odberateľa zostáva jedna kópia, ďalšiu je potrebné odovzdať na príslušnej pobočke. Po schválení reklamácie bude jedna kópia vrátená vodičovi na stiahnutie poškodeného tovaru z predajne.